Stūra māja. Lieta Nr. 1914/2014. Izstādes. Ekskursijas. Izrādes. Diskusijas