“Rīgas dzejas karte”: Es izdomāju šo pilsētu naktī...

Dzeja un video: Alise Zariņa. Darbs veidots īpaši “Rīgas dzejas kartes” pasākumam, 2014. gada janvārī.

Publicēts: 19-02-2015
draugiem