Noteikumi

„Papildini” ir nodibinājuma „Rīga 2014” kultūras medija lietotāju sadaļa. Turpmāk tekstā – „Portāls”. 

Portālā jebkuram interneta lietotājam ir iespēja piereģistrēties un ievietot savus rakstus un materiālus to publicēšanai „Rīga 2014” kultūras medijā. 

Reģistrējoties Portālā, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. „Rīga 2014” patur tiesības jebkurā brīdī mainīt un/vai papildināt noteikumus.

 

1. Lietotājam ir tiesības ievietot savus rakstus, preses relīzes, fotoattēlus, audio un video materiālus Portālā.

2. Portālā ir aizliegts ievietot rakstus (tostarp arī foto, video un audio materiālus), kas:

2.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības;

2.2. aizskar personas godu un cieņu;

2.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

2.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

2.5. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

2.6. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

2.7. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;

2.8. visu cita veida informāciju, kas ir pretrunā LR spēkā esošai likumdošanai. 

3. Portāls patur tiesības neapstiprināt lietotāju iesūtītos rakstus un/vai tos dzēst bez brīdinājuma, nepaskaidrojot dzēšanas iemeslus.

4. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u. c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tostarp no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

5. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u. c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Viltus profili un pseidonīmi ir aizliegti.

6. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas ievieto Portālā, kā arī ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas dēļ. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kādu lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības. 

7. Portāls neatbild par lietotāju iesūtīto materiālu, tostarp fotoattēlu, audio, video autortiesībām. 

8. Portāls patur tiesības labot iesūtīto rakstu virsrakstus, gramatiskās kļūdas un publicitātes foto. Portāls nemaina raksta saturu un tā nozīmi. 

9. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka nodibinājums Rīga 2014 veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

11. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir nodibinājums Rīga 2014, reģ. Nr. 50008179281, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

12. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – brīvprātīgo darbu kustības koordinācija un komunikācijas nodrošināšana.

13. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts.

14. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešām personām.

15. Ievietojot jebkādu materiālu Portālā, lietotājs nodod autortiesības uz šo materiālu nodibinājumam „Rīga 2014” un tiesības to izplatīt un izmantot Portāla vajadzībām. 

16. Portālā reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt dalību Portālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu Portālā izveidoto profilu.

17. Jebkuri strīdi tiek izskatīti LR likumdošanas kārtībā.